25 Nis 2016

Türkiye’de Holokost’u Tartışmak: Bellek Farkındalık ve Eğitim
Üzerinden 70 yıldan fazla geçen Holokost’un etkisi gerçekleştiği coğrafyayı aştı ve Holokost kitlesel şiddet konusunda uluslararası bir referans ve paradigma haline geldi.
Bir “geçmişle yüzleşme” öğretisi olan Holokost eğitimi, güncel insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve antisemitizmle mücadelede başvurulan önemli araçlardan biri.

Türkiye'de toplumsal bellekte ve müfredatta yer almamakla birlikte, Türkiye International Holocaust Remembrance Alliance’a üye adayı olarak başvurmakla Holokost'u müfredatına alma ve bunu orta öğretim ders programına ekleme isteğini göstermiş oldu.
Bu etkinlikte Holokost algısı ve belleği, Holokost eğitiminin amaçları ve Türkiye söz konusu olduğunda bu eğitimin olası hedefleri ve karşılaşılabilecek zorluklar üzerinde durulacak.

Tarih: 29 Nisan Cuma

Saat: 18:00-21:00

Yer: A-130, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara

18:00 Açılış Konuşması

18:05 Belgesel Gösterimi- Watchers of the Sky (Edet Belzberg, 2014) belgeselinden bir bölüm. İngilizce gösterim.

18:20 Panel - Türkiye’de Holokost’u Tartışmak: Bellek, Farkındalık ve Eğitim

Prof. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi):
"Etnik Temizlik ve Milliyetçilik Bağlamında Irkçılık ve Holokost"

Doç. Dr. İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi) ve Dr. Pınar Dost-Niyego (YATOÇ, İstanbul Bilgi Üniversitesi): “Türkiye’de Holokost’u Anlatmak: Algılar ve Gerçekler”

18:50 Kahve Arası

19:15 İlk Ağızdan Holokost: Holokost Tanığı Alfred Münzer'le Söyleşi
Amerika Holokost Anma Müzesi (USHMM) İle Canlı Bağlantı
İngilizce yapılacaktır.

20:00 Sorular ve Tartışma