22.3.23

Spring Call 1: Ankara Queer Art Program - Arada ve Arasında

 

Arda Asena, If you wanna push me away, bury me under the sea, 2022,

SANATORIUM, 24 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Arda Asena, Yağız Gülseven, Erin Johnson, Dilan Onay ve Alex Turgeon'un çalışmalarından oluşan Ankara Queer Sanat Programı’nın önerdiği Aylime Aslı Demir küratörlüğünde gerçekleşen ‘‘Arada ve Arasında’’ başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi var olanların mevcut potansiyellerini, arada ve arasında olanı keşfetmeye yönelik çaba ve queer sanatın dünyaya yeni potansiyeller ekleme arzusuna odaklanıyor. ‘‘Arada ve Arasında’’ SANATORIUM’un Türkiye’deki bağımsız sanat oluşumlarını desteklemek amacıyla başlattığı Spring Call'un açılış sergisi olarak gerçekleşiyor.

“Non plus ultra” [1] Herkül Sütunları üzerine işlendiğinde daha ötesi olmayan bir dünyayı sınırladığı gibi pusuda bekleyen fasık-ı mahrum bir arzunun kışkırtılmış cesaretini de dünyaya ekliyordu; plus ultra. Daha ötesinin ve belki de belirsizliğin çağrısının ya da çağrılanın belirsizliğinin ve henüz keşfedilmemiş dünyaların düşlerindeki karnavalesk tahayyülünü sınırsız kılarken bu hayallerin çok daha fazlasını ve daha tahripkâr olanlarını da ‘keşfedilmiş dünyalar’ın ortasına bırakıyordu. Ya var olanlar da olduklarından daha fazlaysa? Normun, yasanın ya da meşruiyetin zamanda ve uzamda belirlediği ikilikler, ya ‘Varlığın Hakikatinden” değil de egemenin ihtiyaçlarından ortaya çıkıyorsa? Hic Rhodus hic salta! [2]

Teoride ve eylemde tüm kudretiyle, sabit ve tamamlanmış bir ontolojinin karşısına, dinamik ve potansiyele vurgu yapan bir başkasıyla çıktığında queer, arada ve arasında olana vurgu yaparak belirsizliği gaddar bir adaletin elinden daha önce kurtardı. İçinde bulunduğumuz zaman ve coğrafyada da güvensizlikten köklenerek ‘suçlu’lukla sıfatlanıp çağrılan ‘belirsizlik’ mahkemesinin yine ve yeniden huzurundayız. 

Yağız Gülseven’in parçalara ayırdığı desenlerle çok boyutlu bir orman oluşturan çalışması sergide izleyicileri karşılarken; Erin Johnson, video yerleştirmesinde belirsizliklerle dolu iki farklı konuyu, iki kadın tarafından tasarlanan ve inşa edilen modernist bir ev ve başarısızlıkla sonuçlanan okyanus tabanlarını haritalandırma girişimleri aracılığıyla inceliyor. Alex Turgeon toplumsal normlarla yapılandırılmış mekanlar ile dilin yapım süreçlerini queer düşünceyle sorguluyor. Medyumlar arasında ve arada formlarla çalışmalar üreten Arda Asena, bedenlerin bireysel ve kolektif belirsiz kudretlerini dokuma ve sulu boya çalışmalarıyla sunuyor. Performansları farklı disiplinlerden beslenen Dilan Onay ise içinden geçtiğimiz meçhul keyfiyete karşı özgürlüğün açtığı belirsiz alanı birlikte deneyimlemeye çağırıyor.


Erin Johnson, To be Sound is to be Solid, 2022, Color video, sound


1- Daha ötesi yok ya da ötesinde bir şey yok; İspanyol denizcilerine Cebelitarık Boğazı’nda çekilen bir sınırı belirten ifade plus ultra olarak tersine çevrildiğinde risk alabilmenin, sınırları aşmanın ve belirsizliğe cüret edebilmenin mecazi anlamını yüklenir.

2- İşte Rodos, burada atla; Türkçe’de işte hendek işte deve olarak karşılanabilecek Latince deyim, tüm söylemlerin ve anlatıların sınırına dayanıldığında gerçek sorunla yüzleşmeyi, karşılaşmayı ifade etmek için kullanılır.


SANATORIUM Spring Call Hakkında: 

SANATORIUM, Juma binasındaki sergi alanını paylaşmak ve bir destek yapısı oluşturmak amacıyla Türkiye genelindeki bağımsız sanat oluşumları, sanatçı kolektifleri ve inisiyatifleri için bir çağrı programı başlattı. Spring Call’un ilk yılında Protocinema Kurucu Direktör ve Küratörü Mari Spirito, SANATORIUM Spring Call açılış sergisi için nitelikli bir öneriyi seçmek ve bir bağımsız sanat oluşumuna rehberlik etmek üzere jüri üyesi olarak görev yaptı.